woensdag 2 april 2008

Westzuidwest van Ameland

Westzuidwest door Drijfhout van VlielandRefrein
Hoog, hoog, hoog ja hoog

De ballast die is droog
Maar onder op de grond
I
s hij zo nat als strond

Westzuidwest van Ameland
Daar ligt een kolkje diep
Daar vangt men schol en schellevis
Maar mooie meisjes niet

Hoog is de zolder
Laag is de vloer
Mooi is het meisje
Maar lelijk is d'r moer

Toen 'k laatst van Suriname kwam
Zag ik van ver een schip
Ik dacht dat 't aan de wolken hing
Maar het zat op een klip

En op die klip een koe
Een wonderbare koe
Die alle dagen kalven moest
Ze was er raar aan toe

Het was een vruchtbaar jaar
Het was een vruchtbaar jaar
Dat alle vrouwen kraamden
En ik de vader waar


Ameland Waddendiamant

Kent gij het eiland Ameland
Het is een waddendiamant
Het biedt u strand en bos en duin
't Is een wonderschone tuin
la, la, la
la, la, la, la, la, la, la, la
la, la, la, la, la, la
la, la, la, la, la, la, la, la
't Is een wonderschone tuin

De dorpjes liggen stil te kijk
Bouwblokjes tussen duin en dijk
Er is geen jacht'ge haast of dril
De eeuwen staan hier even stil
refrein: la, la, la enz.
De eeuwen staan hier even stil

Houdt ge van rust en stille vree
Ons oude eiland deelt z'u mee
Zonder een krant en radio praat
Zijt gij hier in Eutopia staat
refrein: la, la, la enz.
Zijt gij hier in Eutopia staat

Ons ideale oord

(Op de wijs van het lied van de IJssel)

Waar eeuwenlang de straten naamloos waren
tot groot verdriet der burgerlijke stand
Wij nu al jaar op Lap- en Katstraat staren
Daar ligt ons onvolprezen Ameland

Waar burenplicht in ere wordt gehouden
Het Hollums licht doorboort de duist're nacht
Nog wordt gejut bij hitte en bij koude
ligt Ameland daar ben ik groot gebracht

De badgast komt er uit verre streken
De Duitser toeft er op de Engelsman
Waar Blieke en het Kooiplak van zich spreken
Daar ligt mijn land dat'k nooi vergeten kan

De reddingboot getrokken door de paarden
rijdt na alarm op strand de branding aan
De Blinkert is mijn schoonste plek op aarde
Daar ben ik thuis, daar heeft mijn wieg gestaan

Waar paard en koe zich jaarlijks laten keuren
Sint Nicolaas de vrouwen niet bekoort
Daar vind ik steeds wat er ook mag gebeuren
Mijn Ameland, mij ideale oord.

Dit is ons eiland


(op de wijs van Daar bij die molen)

Een eiland aan de Waddenzee
Dat is ons Ameland
En op het land met zwartbont vee
Omringd door duin en strand
Als het aanstonds weer winter wordt
Ligt Ameland in rust
De dagen worden dan weer kort
Hier aan de waddenkust.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.
Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

Komt dan de lente weer in't land

En weer de leeuwerik zingt
En schijnt de zon weer op het strand
De bloemknop open springt
Trekt Ameland het feestkleed aan
Als de natuur ontwaakt
De bloemen dan weer bloeien gaan
En alles bloeiend maakt.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.
Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

En als het dan weer zomer wordt

Dan vaart men op het wad
De nachten worden dan weer kort
met mensen uit de stad
Men komt dan uit het buitenland
En overal vandaan
Zo varen zij naar Ameland
Die met vakantie gaan.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.
Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

Komt dan de herfst weer in het land
De zomer is voorbij
Dan keert de rust op Ameland
Voor u en ook voor mij
Dan ligt ons eiland in de rust
En op het stille strand
Daar raast de zee weer aan de kust
Van ons mooie Ameland.

Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.
Dat is ons eiland, dat is ons eiland
Dat is ons eiland hier aan de Waddenzee.

Amelands duinen


(Wijze : bergen gaan wij beklimmen)

Amelands duinen beklimmen
Hoog naar de blinkert top
Kijken naar de helmen
Met hun wuivende kop
Gebogen vanwaar de stormwind komt
Achter de blinkert waar de noordzee bromt
Wat is de wereld wijd (2 x )

Tegen wind gebogen je rug
't hoofd in de wind gericht
Za-and wind en wa-ater
Striemen in 't gezicht
De duinen zijn groots de natuur heeft zijn kracht
De mens is daarin heel nietig zonder macht
Wat is de wereld wijd (2 x )

Schuimende golven ontspri-ingen
Op het witte strand
Hoor ze bruisen en zingen
Woelen door het zand
De vloed gekomen brengt van alles mee
't kolkende water dat is de noordzee
Wat is de wereld wijd (2 x )

't springtij voorbij de wind is gaan liggen
De natuur is we-er in rust
Ook geen beukende golven
Meer langs amelands kust
De blinkert is statig de hoogste duin
Glanzende helmen prijken op de kruin
Wat is de wereld wijd (2 x )

Vogels haas konijn en muis
Reeen en fazant
Engelmanduun langs blinkert en oerd
Dat is ook ameland
Wij blijven u toch respecteren
Genieten op die duinen alle keren
Wat is de wereld wijd ( 2 x )

Op het goudgele strand van Ameland

Videofragment van de plaatopname 'Op het goudgele strand van Ameland' met Johnnie en Rijk, 1958 uit : eenlevenlangtheater.nl

Op het goudgele strand van ameland
Op het goudgele strand van Ameland,
tu-buu-buu-buu-buu-buu,
vloog jouw mooi rieten rokje in de brand,
tu-buu-buu-buu-buu-buu.
Ik dacht dat mijn hart het in vlam had gezet,
maar 't kwam door de peuk van een cigaret.
Op het goudgele strand van Ameland,
tu-buu-buu-buu-buu-buu.

Je opa die komt uit het mooie Hawaii.
Je opoe uit Purmerend.
Je ogen zijn bruin als een reep chocolaii
en bruisend van temperament.

Op het goudgele strand van Ameland,
tu-buu-buu-buu-buu-buu,
vloog jouw mooi rieten rokje in de brand,
tu-buu-buu-buu-buu-buu.
Ik dacht dat mijn hart het in vlam had gezet,
maar 't kwam door de peuk van een cigaret.
Op het goudgele strand van Ameland,
tu-buu-buu-buu-buu-buu.

Op het goudgele strand van Ameland,
tu-buu-buu-buu-buu-buu,
vloog jouw mooi rieten rokje in de brand,
tu-buu-buu-buu-buu-buu.
Ik dacht dat mijn hart het in vlam had gezet,
maar 't kwam door de peuk van een cigaret.
Op het goudgele strand van Ameland,
tu-buu-buu-buu-buu-buu.

Johnnie en Rijk

Amelander Volkslied


Amelander Volkslied
Opgeweld uit wier en zand
Gans omspoeld door zilte baren
Moge God het steeds bewaren
Het plekje rijk aan duin en strand
Het ons zo lieve Ameland
Het plekje rijk aan duin en strand
Het ons zo lieve Ameland

Sedert eeuwen hield het stand
Zelfs bij't woeden van de golven
Schoon er dierbaars ligt bedolven
Bij't golfgeruis weergalmt het strand
''U heb ik lief, oud-Ameland''

'k Heb u lief o stoere kwant
Met uw zeemansbloed in d'adren
Met het heldenmoed der vad'ren
Als g' in de nood de riem omspant
Dan heeft u lief heel Nederland

Eenvoud, kuisheid en verstand
Sierden t' allen tijd de vrouwen
Die ons eiland gaf t'aanschouwen
Blijf zo het sieraad van ons land
O meisjelief van Ameland

Vrienden, waar g' ooit zwerft te land
Of op d' ongewisse baren
Laat der vad'ren deugd niet varen
't Weerklinke luid op oude trant
''wij hebben lief ons Ameland."