woensdag 2 april 2008

Amelands duinen


(Wijze : bergen gaan wij beklimmen)

Amelands duinen beklimmen
Hoog naar de blinkert top
Kijken naar de helmen
Met hun wuivende kop
Gebogen vanwaar de stormwind komt
Achter de blinkert waar de noordzee bromt
Wat is de wereld wijd (2 x )

Tegen wind gebogen je rug
't hoofd in de wind gericht
Za-and wind en wa-ater
Striemen in 't gezicht
De duinen zijn groots de natuur heeft zijn kracht
De mens is daarin heel nietig zonder macht
Wat is de wereld wijd (2 x )

Schuimende golven ontspri-ingen
Op het witte strand
Hoor ze bruisen en zingen
Woelen door het zand
De vloed gekomen brengt van alles mee
't kolkende water dat is de noordzee
Wat is de wereld wijd (2 x )

't springtij voorbij de wind is gaan liggen
De natuur is we-er in rust
Ook geen beukende golven
Meer langs amelands kust
De blinkert is statig de hoogste duin
Glanzende helmen prijken op de kruin
Wat is de wereld wijd (2 x )

Vogels haas konijn en muis
Reeen en fazant
Engelmanduun langs blinkert en oerd
Dat is ook ameland
Wij blijven u toch respecteren
Genieten op die duinen alle keren
Wat is de wereld wijd ( 2 x )

Geen opmerkingen: